Miljö

 

Vår miljö, tillsammans med solen, ger förutsättningarna för liv. I den rationaliseringshysteri som pågått länge förväxlar vi ofta miljö med begrepp som naturen, biotop, ekosystem, Även inom miljörörelsen finns detta fenomen. Begreppet är dock bredare än så.

Förutom djurens och växternas miljö handlar det till exempel om boendemiljö, arbetsmiljö, uppväxtmiljö, stadsmiljö, samhällsmiljö, politisk miljö, alltså alla fysiska, sociala och kulturella faktorer i de naturliga eller av människan bebodda miljöerna som existerar i dynamiken med människan.

Vår politiska miljö påverkar helheten. Redan Platon resonerade om politisk miljö. Han tyckte demokratin var instabil och lätt kunde slå över i diktatur. Även om vi har allmänna val kommer människor som upplever att de inte räknas till det legitima samhället att uppleva den politiska miljön som diktatur.