Organisationen

SALO:s styrelse består av:
Ordförande: Henrik Lund
Kassör: Dan Hedlund
Sekreterare: Rolf Israelson

Frågor om organisationen besvaras av ordföranden: Henrik Lund