SALO har sedan 2004 arbetat framgångsrikt med att hjälpa människor som hamnat mellan stolarna.

SALO har specialiserat sig på ärenden som berör kontakter med  bland annat myndigheter och fungerar som en bro mellan individen och olika samhällsaktörer.

Ökad otrygghet ställer högre krav på samhällets stödfunktioner. Tendensen är dock att dessa stödfunktioner har försämrat möjligheterna att få tillgång till stödet då kraven ökat för att få komma in i systemen. Till och med försörjningsstöd har blivit hårdare i sina bedömningar. Det har lett till att fler har tvingats förlita sig på familj, släkt och vänner eller välgörenhet.
Läs mer i Folder – Varför behövs SALO individstöd?

När en person kontaktar SALO bokas ett möte för kartläggning av klientens  situation och problem. En avgörande faktor är klientens delaktighet genom hela processen. Dels för att klienten ska ha full insyn och öka sin kunskap, dels för att stärka personen i den situation denne befinner sig.

Tillsammans analyseras och planeras processen för att få en så snabb lösning på klientens problem som möjligt. Genom kontinuerlig uppföljning  kommer vi tillsammans fram till om det behövs ytterligare åtgärder.
Läs mer i Folder – Vad gör SALO individstöd?

Behöver du hjälp i ett klientärende? Klicka här