Individstöd information

SALO har sedan 2004 arbetat framgångsrikt med att hjälpa människor som hamnat mellan stolarna.

Vi har arbetat i ärenden som berört kontakter med bland annat myndigheter och fungerar som en bro mellan individen och olika samhällsaktörer.

Ökad otrygghet ställer högre krav på samhällets stödfunktioner. Tendensen är dock att dessa stödfunktioner har försämrat möjligheterna att få tillgång till stödet då kraven ökat för att få komma in i systemen. Till och med försörjningsstöd har blivit hårdare i sina bedömningar. Det har lett till att fler har tvingats förlita sig på familj, släkt och vänner eller välgörenhet.

Den kunskap och erfarenhet om den verklighet människor lever i, som SALO har, har vi använt dels för att hjälpa personer som hamnar mellan stolarna, dels för att hjälpa myndigheter att utveckla sitt arbete för att minska risken att människor bollas fram och tillbaka i systemet.

De flesta som har kommit till oss har uttömt alla andra vägar. Vi har hjälpt arbetslösa, sjuka, personer med sjukersättning, studerande, flyktingar, personer som vill starta företag, med flera.

Under åren har vi arbetat upp ett gott samarbete med myndighetspersonal då vi indirekt hjälper dem att klara upp kniviga ärenden eftersom vi kan vara mer flexibla än den regelstyrda byråkratin. Många gånger har handläggare rekommenderat klienter att ta kontakt med SALO då de känt till att vi arbetar professionellt.

Då vi nu har mycket begränsade förutsättningar att agera i individärenden kommer vi istället använda alla erfarenheter vi fått för att organisera människor som vill förändra och utveckla samhället och skapa ett mer hållbart samhälle med balans mellan miljö, människa och ekonomi.

Hoppas du vill vara med på den resan.