Skicka inte känsliga personuppgifter över e-post ex: samordningsnummer och personnummer.
  Do not send sensitive personal information over e-mail ex: coordination (samordningsnumber) number and social security number.
  Då ni skickar in era uppgifter till oss ger ni oss samtycke till att vi behandlar era uppgifter.  Kontakta styrelsen:
  Postadress:
  SALO
  Bäckgatan 16
  603 47 Norrköping
  O7O-61 45 213