Bli medlem

Sveriges Alternativa Landsorganisation

Välkomnar alla människor som vill ha ett mer humant samhälle.

Medlemsalternativ och årsavgift:
Medlemsavgift: 150kr
Familjemedlem: 50kr
Stödmedlem: 20kr

Bankgiro 817-6182      PlusGiro 38 22 81 – 4

OBS! Vi behöver ert namn och adressuppgifter
och epost även mobilnummer vid betalning.

Tack för ditt stöd!