Lokalekonomi i hållbarhetssyfte – Detta omänskliga system använder
skuld och ränta för att förslava inte bara en stor majoritet av världens befolkning, utan också varje stat och land som faller för denna ekonomiska indoktrinering.

Lärosatsen som formulerades av den ekonomiska teoretiska skolan, och som har blivit den nutida ekonomiska inriktningen, har som alla teorier till stor del blivit en oomstridd ideologi. Detta institutionaliserade ekonomiska system som propagerar för systematisk ekonomisk tillväxt, tillåter den finansiella eliten att äga och styra vårt valutasystem.

Detta omänskliga system använder

skuld och ränta för att förslava inte bara en stor majoritet av världens befolkning, utan också varje stat och land som faller för denna ekonomiska indoktrinering.

Genom att aldrig ifrågasätta de centraliserade bankkartellernas rätt att kontrollera valutan, tillåter vi dem att begränsa och styra våra dagliga liv.

För att lösa detta problem måste vi återta kontrollen över valutan från banker och först och främst omdefiniera grunden för valutans existens. Att en alternativ valuta kan etableras via avtal i det lokala samhället, regionalt eller statligt, är i stort sett en okänd möjlighet som sällan tas upp i etablerade media eller av mäktiga politiker.

Att en sådan möjlighet till en positiv demokratisk, social och ekonomisk förändring existerar på gräsrotsnivå, är ett hot mot kontrollsystemet. Vi måste se igenom propagandans dimridåer och inse att vi tillsammans kan ta kontroll över våra liv.