Ekologisk rättvisa, den globala medborgaren och solidaritet över hela världen.

Nästan alla håller med om att Jorden, det enda hem vi människor har, är illa ute. Efter att man har granskat en mindre del av de hundratals tillgängliga diagnostiska rapporterna, måste man konstatera att Jorden är allvarligt sjuk. Det är uppenbart att hon har feber och attacker av frossa och hennes andningsorgan är i mycket dåligt skick.

Det finns ett stort behov av frisk syresatt ren luft. En blodförgiftning är uppenbar men det är brist på blod till en transfusion. Immunsystemet har drabbats av en virusattack, är försvagat och nära en kollaps.

Ovanpå allt detta grasserar en hudcancer vilket med största sannolikhet är droppen som kommer att innebära hennes död. En del organ är redan på väg att sluta fungera.

Detta påstående om allvaret i situationen kan relativt enkelt verifieras om man är villig att undersöka bara en del av all kommande information. Det finns ett brett spektrum av detaljerade beskrivningar angående nedbrytningen av Biosfären och det finns faktiskt en viss risk att man drunknar i mängden.

Naturligtvis är hudcancern som nämns ovan den mänskliga rasen. Istället för att infektera och förbruka henne borde vi skydda henne och hjälpa henne att blomstra. De flesta av mellanösterns och många andra nutida ökenområden var en gång i tiden täckta av skog. Där fanns även en grönskande livsmedelsproduktion och rikligt med vatten. Men en meningslös överkonsumtion av hennes resurser gör att vi förstör både planeten och oss själva.

Vi skulle istället kunna täcka henne med en hälsosam frodig grön hud, en växtlighet i form av skog, som skulle kunna skapa ett överflöd av mat, skyddade livsmiljöer, stabilt klimat, skönhet och tillgång till många andra resurser. Detta skulle vara mer än tillräckligt för att ge mat och hem till alla hennes ”barn”, och inte bara de tvåbenta varelserna. Träd är mycket viktiga för Jordens hälsa på alla sätt. Skogar är nödvändiga för ekosystemets funktioner och hälsa, biologiska mångfald och ekonomi. Några av skogarnas många nyckelfunktioner omfattar klimatreglering, cirkulation och leverans av näringsämnen och tillhandahållande av råvaror och resurser. Träd renar luften och levererar syre, hjälper marken att behålla vattnet, skyddar djur och plantor från solen, väder och vind, och tillhandahåller råvaror, mat och dessutom livsmiljöer för djur (inklusive människan) och plantor. Och glöm inte den storslagna skönheten de ger oss året runt. Faktum är att utan träd skulle människan och de flesta andra arter på jorden inte existera.

De flesta historiskt utbredda civilisationerna kollapsade eftersom maktens centrum och kontroll bröts, flödet av information och resurser upphörde att fungera, men ännu viktigare, nära slutet kunde de inte livnära sig för de hade utarmat sin del av jorden. Dessa auktoritära härskare försummade att lyssna på varningssignalerna. Det gör vi också, fast denna gången globalt, och vi följer blint samma väg till samma slut.

Nästan alla håller med om att något måste göras, men vad? Kriserna är många och skrämmande. (Se plan B) För att undvika att drunkna i oändliga problem kan man ansluta sig till andra grupper som har en lokal agenda. Jag tror att arbeta med lokala aktiva grupper för att förändra det lokala samhället, kommer automatiskt på sikt att väsentligt förbättra och vända många av de globala trenderna. Varje samhälle, oavsett om det är stort eller litet kan ändra åsikt från att de uppe i toppen ”ordnar det” till insikten om att lokala samhällen har möjlighet att skapa sin egna ”gröna” förändring. Det är bara en fråga om att tänka nytt!