Basinkomst , även kallat medborgarlön innebär att alla ska garanteras en regelbunden inkomst som går att leva på utan krav på motprestation.

Basinkomst, även kallat medborgarlön

Definition av basinkomst att den ska:

  • garantera alla en inkomst som går att leva på
  • betalas ut till individer
  • betalas ut utan krav på någon motprestation
  • betalas ut regelbundet per månad
  • betalas ut i pengar

Det måste vara en rättighet att klara sig ekonomiskt utan att behöva utstå förnedring och kontroll.
Bas inkomst är också en lösning på många av de problem som dagens system skapar.