SALO är en politiskt och religiöst obunden ideell intresseförening som arbetar för att hjälpa människor som hamnat mellan stolarna.

Vi som engagerar oss har tillsammans flera decenniers erfarenhet av samordning av ärenden som rör allt från arbetsmarknad till sjukförsäkringssystemet.

Den kunskap och erfarenhet om den verklighet människor lever i, som SALO har, använder vi dels för att hjälpa personer som hamnar mellan stolarna, dels för att hjälpa myndigheter att utveckla sitt arbete så de undvika att människor bollas fram och tillbaka i systemet.

De flesta som kommer till oss har uttömt alla andra vägar. Vi gör då en analys av situationen tillsammans med personen för att se vad som är problem och vilka lösningar som finns.

Vi har hjälpt arbetslösa, sjuka, personer med sjukersättning, studerande, flyktingar, personer som vill starta företag och många fler.

Under åren har vi arbetat upp ett gott samarbete med myndighetspersonal då vi indirekt hjälper dem att klara upp kniviga ärenden eftersom vi kan vara mer flexibla än den regelstyrda byråkratin. Många gånger har handläggare rekommenderat klienter att ta kontakt med SALO då de vet att vi arbetar professionellt och lösningsfokuserat med individen i centrum.

Om du har erfarenheter och kunskap som du tror kan vara till hjälp för en medmänniska, kom med och gör gott.

Bli medlem och hjälp oss att hjälpa andra!
Du är betydelsefull!