Om vi accepterar ett centralstyrt samhälle, styrt och kontrollerat av några få utvalda personer, kan människorna i ett sådant samhälle inte hävda att man har en fungerande demokrati. Demokrati är en ständigt pågående process som lever och utvecklas med varje individ. Den kan kallas levande bara om den är rotad i lokala samhällen.

Så länge vi har ett ekonomiskt system som är kontrollerat och styrt av ekonomer, finansiärer och icke valda personer som inte bryr sig om naturens begränsningar och funktioner och inte heller vedertagna mänskliga rättigheter,

kan vi inte heller påstå att vi har en fungerande demokrati.

Alla samhällen, stora som små, har resurser och möjligheter att utvecklas och blomstra. Första steget är att ta kontroll över den egna lokala ekonomin. Om man vill lyckas med det, och hävda någon sorts självstyre är upprättandet av en lokal valuta möjlig och nödvändig.

En lokal valuta måste fylla följande funktioner eller kriterier:

 • Hålla kvar pengarna i cirkulation i den lokala omgivningen.
 • Motverka den konventionella valutans negativa biverkningar som till exempel: inflation/deflation, skuldbördan, ränta på ränta, spekulation och tillväxtvänlighet.
 • Främja samarbete i motsats till konkurrens.
 • Främja ekologi.
 • Främja mångfald.
 • Vara karbondioxidneutral (utsläpp i balans).
 • Främja finansiering av positiv utveckling, både den individuella och lokalsamhällets.
 • Främja individens deltagande och utveckling lokalt, inom ideella föreningar, politik och kultur.
 • Göra AF, FK och socialkontoret överflödiga.
 • Främja skapande av meningsfullt arbete för individen och samhället.
 • Avdramatisera begreppet arbetslöshet, få bort skuldkänslan hos arbetslösa.
 • Motverka och eventuellt sätta stopp för det ekonomiska utanförskapet.

Med införandet av lokal valuta/valutor främjar man ett medmänskligt och naturvänligt lokalt samhälle, och som ringar på vattnet gagnas automatiskt en positiv utveckling globalt.

Sverige har blivit en huvudlös tillväxtmaskin, med konsumerande människor som är arbetsnarkomaner. Det är dags att försöka hitta en ny mening i tillvaron och gå ifrån tillväxttänkandet och konsumtionssamhället.

Andra ekonomiska åtgärder:

 •      Införa förkortad arbetstid och ”Tidsrelaterad skatt”.
 •      Införa lokalvalutor – LETS/ bytesringen.
 •      Utveckla småskaliga lokaldrivna kooperativ och socialt företagande.
 •      Stödja JAK – sparlån i en räntefri bank.
 •      Stödja Ekobanken – miljöriktig investeringsbank.’
 •      Arbeta för Steady-state, zero-growth ekonomi med negativ tillväxt.

Källor till information om lokal ekonomi/valuta och utvecklingstrender.

www.solidar.se
www.openmoney.org
www.effektmagasin.se – se lokal valuta/ Transition Towns – Blixton.
www.fria.nu – se lokal valuta minskar fattigdomen i Brasilien.
www.alternativ.nu – se Får man skapa sin egen lokala valuta?
www.communitycurrency.org